ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
چرا تجزيه و تحليل SWOT انجام مي شود؟

چرا تجزیه و تحلیل SWOT انجام می شود؟


SWOT به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها اشاره دارد. تجزيه و تحليل SWOT فرآيندي است كه تيم مديريتي عوامل داخلي و خارجي كه بر عملكرد آينده شركت تاثير مي گذارد را شناسايي مي كند. نقاط قوت و ضعف شركت عوامل داخلي است. فرصت ها و تهديدها با عوامل خارجي خارج از سازمان برخورد مي كنند - عوامل محيطي. تجزيه و تحليل SWOT به عنوان بخشي از فرايند برنامه ريزي كلي شركت انجام مي شود كه در آن اهداف مالي و عملياتي براي سال آينده تعيين مي شود و استراتژي هايي براي رسيدن به اين اهداف ايجاد مي شود.

استفاده موثر از منابع

هر شركت - حتي بزرگترين آنهايي كه بر بازارهايشان غالب هستند - داراي عرضه محدودي از نيروي انساني، ظرفيت توليد و سرمايه مي باشند. ارزيابي نقاط قوت شركت كمك مي كند تا تعيين كند كه چگونه اين منابع را به گونه اي تخصيص دهد كه به حداكثر توان بالقوه رشد و سودآوري درآمد منجر شود. تيم مديريتي بررسي مي كند كه شركت كجا مي تواند به طور موثر رقابت كند. شركت اغلب كشف مي كند كه داراي توانايي هاي رقابتي است كه در گذشته به طور كامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

بهبود عمليات

هنگامي كه تيم مديريت به نقاط ضعف شركت نگاه مي كند، اين امر به دليل نقص هاي گذشته در عملكرد نيست. بلكه به منظور شناسايي مهم ترين نقاطي كه نياز به بهبود به منظور كسب و كار موثر در رقابت را دارد مي باشد. ارزيابي واقع بينانه از نقاط ضعف نيز مانع از اشتباهات استراتژيك مانند ورود به بازار با محصولاتي پايين تر از آنچه كه رقبا ارائه مي دهند مي باشد. بهبود مستمر در تمامي زمينه هاي عملياتي شركت، يك جنبه مهم در پيشي گرفتن از ساير رقبا مي باشد.

نقاط ضعف كنوني مي توانند - و بايد - به نقاط قوت آينده تبديل شوند.

كشف فرصت ها

رشد در كسب و كار نيازمند جستجو در فرصت هاي جديد از جمله گروه هاي جديد مشتري بالقوه، توزيع محصول گسترده تر، ايجاد دسته هاي جديدي از محصولات و خدمات و گسترش جغرافيايي مي باشد. در تجزيه و تحليل SWOT تيم مديريت، فرصت هاي در حال ظهور را براي بهره گيري از آن در حال حاضر شناسايي مي كند و تلاش مي كنند تا فرصت هاي بلند مدت را پيش بيني كنند، بنابراين مي توان از زمان پيش بيني برنامه ريزي اوليه براي ورود به بازار در زمان مناسب استفاده كرد.

در معرض خطرات

تهديد در تجزيه و تحليل SWOT يكي ديگر از اصطلاحات خطر است - وقوع خارج از كنترل شركت كه مي تواند تاثير منفي بر عملكرد داشته باشد. شركت ها با تهديدات فراواني كه از رقباي مستقيم منجر مي شوند مواجه هستند. تغييرات در محيط نظارتي مي تواند تاثير منفي بر عملكرد داشته باشد. سليقه مصرف كننده مي تواند به طور ناگهاني تغيير كند مانند زماني كه يك ركود اقتصادي موجب مي شود مصرف كنندگان تمايل به خريد كالاهاي لوكس نداشته باشند. تجزيه و تحليل SWOT كمك مي كند تا يك شركت بتواند بهتر براي آنچه كه در محيط خارجي اتفاق مي افتد آماده شود.

موقعيت رقابتي

بسياري از شركت ها يك فرم تجزيه و تحليل SWOT بر روي رقبا اصلي خود دارند. تيم مديريت به همراه اطلاعاتي از تجزيه و تحليل SWOT شركت ، تصويري از چگونگي موقعيت شركت خود را در برابر رقبا بدست مي آورد. اين شركت مي خواهد ضعف هاي رقباي خود را با نقاط قوت خود مورد حمله قرار دهد. اين بسيار شبيه برنامه ريزي بازي در فوتبال است - تلاش براي تعيين موقعيت جايي كه تيم مخالف آسيب پذير است. در تجزيه و تحليل SWOT نشان مي دهد كه يك شركت حتي قدرتمند داراي ضعف هايي است كه مي توان آن را مورد سوء استفاده قرار داد.

+ تعداد بازدید : 18 |
نوشته شده توسط مسلم محمدنژاد در پنجشنبه 28 تير 1397 Ùˆ ساعت 10:35